Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

onmyown
onmyown
onmyown

Chciałabym, żebyś zasypiając wiedział, że nie zamieniłabym Cie na nikogo innego.
— Lili la
onmyown
Chcę Ci podziękować za to, że dałeś mi najlepsze dni mojego życia.
— Dido - Thank you
onmyown
onmyown
Życie rozłoży Cię na łopatki, jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— lovinne
onmyownonmyown
4175 d937 500
poświatowska
onmyown
Kobieta nie krzyczy. Kobieta motywuje. 
— piotr C "pokolenie IKEA"
onmyown
3695 467b 500

June 03 2014

onmyown
Reposted fromvermil vermil viacinnamontea cinnamontea
onmyown
7254 59eb 500
Reposted fromfoods foods viacinnamontea cinnamontea
Reposted fromweheartit weheartit viacinnamontea cinnamontea

May 18 2014

onmyown
Reposted fromMissMurder MissMurder vianiewiastqa niewiastqa

May 16 2014

onmyown
1212 58cd
onmyown
onmyown
onmyown
3748 e581 500
onmyown
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...